Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
Prevenció
akadálymentes verzió

Bemutatkozás

Bemutatkozás
A képre kattintva galéria nyílik (2 kép)

Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum

Intézményünk célja, hogy szociális munkánk keretében komplex segítséget nyújtsunk az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készséginek erősítéséhez, a család működőképességének hatékonyabbá tételéhez.

Küldetésünk, hogy segítsük a család társadalmi beilleszkedését a diszkrimináció tilalma, az esélyegyenlőség, a tanuláshoz való jog, a prevenció, a testi-mentális egészség és a gyermeki jogok figyelembe vételével. E folyamat kialakítása a szociális munkásra jellemző készségek (tolerancia, empátia, értő figyelem, rendszerszemlélet) és az etikai kódexben foglaltak alkalmazásával valósítható meg.
 
Alapelveink:

 • az emberi méltóság tisztelete,
 • az önkéntesség,
 • az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás,
  az azokhoz való egyenlő hozzáférés,
 • az egyén szükségleteire szabott segítségnyújtás,
 • az igénylőt körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony,
  egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

Feladataink: 

Szervezni és összehangolni az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat. Információt nyújtani és megismertetni e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, és támogatni az azokhoz való hozzáférést. Feladatink teljesítése érdekében együttműködni a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel.
A családokkal végzett szociális munkánkat nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával végezzük.
 
Szolgáltatásainkat kizárólag a kerületünkben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen a kerületben élő lakosok vehetik igénybe.
 
A szolgáltatások igénybevétele önkéntes és ingyenes.
 
Cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
Telefon: 061-282-6512, 061-347-0040, 061-348-0800
Intézményvezető: Vighné Vincze Erzsébet
(korábban: Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ)

Nyitvatartás:

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök:
8:00-16:30
Péntek: zárva

Felettes szerv: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
képviselő-testülete
Cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Telefon: 061-347-4500

Az intézményben öt szakmai egység működik:

 • Család- és Gyermekjóléti Központ
 • Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Gyermekek Átmeneti Otthona
 • Családok Átmeneti Otthona
 • Kispesti Forrásház Gondozási Központ
A www.szocialiscentrum.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.